Hét vertrekpunt voor al ons doen en laten

Wij maken onze keuzes vanuit de sociaaldemocratische visie: sociaal, rechtvaardig, duurzaam en gericht op (zelf)ontplooiing. Wij streven naar een samenleving met als kernwaarden: solidair, respectvol, zorgzaam, veilig en zelfredzaam.

Daarbij hoort een lokale overheid die zich faciliterend en dienstbaar opstelt, die verbindt, die nauw contact houdt met de burgers en die doeltreffend en doelmatig opereert: regionaal samenwerkend, regisserend en uitbestedend als dat zinvol is.