Frank (F.N.A.) Meurs

O.m. Jeugd, Onderwijs, Openbare ruimte, Milieu

In een terugblik op de voorgaande raadsperiode besluit Frank:

“In de beide raadsperiodes die de huidige twee fractieleden hebben meegemaakt is gebleken dat het bepalen van resultaten gebeurt in de weken ná de verkiezingen. Er is in de gemeente eenvoudigweg te weinig bestuurskracht om via debat en overtuiging te komen tot standpuntvorming. Dat verwijten wij nu het huidige college, maar gold waarschijnlijk niet veel minder voor de situatie waarin de PvdA meebestuurde. Houd rekening met de lengte van je stok als je slootje wilt springen…”

 

Frank woont in Everdingen en runt vandaar uit een kleine uitgeverij van o.a. het magazine “Onkruid”. Frank zit vanaf 2006 in de gemeenteraad en heeft verder geen openbare functies. Frank is sinds 2014 wethouder